zExpense


Generelle funktioner

Workflow:

I zExpense kan der opsættes et workflow der afspejler det godkendelsesflow der eksisterer i virksomheden. Dvs. en afregning bliver automatisk sendt videre til godkendelse hos den korrekte person – f.eks. ens chef, projektleder, sagsansvarlig osv. Godkenderen kan være styret af hvilket projektnr./sagsnr. man har angivet på afregningen.

 

Hvis man allerede har et workflow defineret i et system kan dette automatisk importeres i zExpense, således man undgår dobbelt vedligeholdelse.

 

Rykkerfunkton:

Aktiviteter der burde være udført indenfor en given tidsfrist bliver automatisk overvåget i zExpense. F.eks. kan man definere en regel, der siger, at man har 3 dage til at godkende en afregning. Såfremt dette ikke sker indenfor den angivne tidsfrist bliver godkenderen rykket. Det samme kunne være gældende for kreditkorttransaktioner der ikke er blevet taget stilling til efter f.eks. 8 dage – så rykkes medarbejderen herfor.

 

Moms:

Afhængig af udgiftskategorien kan der arbejdes med forskellige momsregler og satser. Der kan defineres momssatser afhængig af land, udland eller indland samt hvilken type omkostning der er tale om.

 

Indberetning til SKAT:

zExpense kan automatisk indberette data til SKAT. Medarbejderens kørsel og evt. diæt udbetalinger kan på månedlig basis overføres direkte til SKAT, således at dokumentationsgrundlaget ift. SKAT er på plads.

 

Statistik/rapporter:

Der kan defineres valgfrie rapporter til opfølgning på hvilke udgifter der har været på de enkelte afregninger. F.eks. kan der måles på hvem og i hvilken periode der har brugt penge på hvad. Se f.eks. i hvilken afdeling der er brugt flest penge på hoteller i årets første kvartal. Alle rapporter kan vises i grafisk layout eller overføres direkte til Excel regneark.

 

Koncernløsning:

Arbejder man med flere selskaber – evt. datterselskaber i udlandet – kan der oprettes en struktur der gør det muligt at arbejde på tværs af selskaberne samt lave konsolidering til et koncernregnskab. Hvis der er flere juridiske selskaber som man ønsker transaktionerne bogført i kan der f.eks. integreres direkte med de enkelte selskaber i økonomisystemet.

 

 

Sociale


Kontakt

 

 

 

Support