zExpense


Integration med økonomisystemet

Når afregningen er færdigbehandlet i zExpense skal den bogføres i økonomisystemet. zExpense kan integreres med alle typer økonomisystemer og danner således bogføringsgrundlaget til en kassekladde. I zExpense er alle relevante bogføringsoplysninger oprettet og tilføjet til afregningen – dette gælder også dimensionskonteringen (f.eks. formål, afdeling, cost center, sted, projekt/sagsnr. mv.)

 

Såfremt man ønsker at styre udbetalingen af udlæg, kørselsgodtgørelse og diæter igennem lønsystemet kan der dannes en separat fil til lønsystemet, således man undgår dobbelt indtastning.

 

zExpense kan indberette direkte til SKAT. F.eks. kan kørselsgodtgørelse og diæter indberettes direkte for den enkelte medarbejder til SKAT på månedlig basis.

 

 

Sociale


Kontakt

 

 

 

Support