Ny bogføringslov

Alt du skal vide om den nye bogføringslov, og hvad den betyder for dig og din virksomhed

Bliv klogere på

Bogføringsloven 2023

 

 

Hvad kan du læse meget mere om?

Søger du et specifikt svar, kan du klikke direkte på afsnittet

 

Hvornår træder bogføringsloven i kraft?

Hvad er bogføringsloven?

Hvad er digital bogføring?

Hvad siger bogføringsloven om opbevaring af data?

Hvilke krav er der i den nye bogføringslov?

Hvad er fordelene ved digital bogføring?

Hvad er de vigtigste krav i den nye bogføringslov?

Hvilke nye krav er kommet til i den nye bogføringslov?

Hvem er pålagt kravene i den nye bogføringslov?

Papirløst bogholderi i 2023 med et regnskabssystem og en udgiftsløsning

Digitaliser bogholderiet: Spar tid og penge

Guide: Alt du skal vide om den nye bogføringslov i 2023

Krøllede kvitteringer og reoler med ringbind hører snart fortiden til

Den nye bogføringslov stiller nemlig krav om, at alle bilag skal registreres og opbevares digitalt i mindst fem år.

Folketinget har i 2022 vedtaget en ny bogføringslov, der erstatter den tidligere lov fra 1999. De nye krav fra bogføringsloven betyder, at hvis du i dag laver dit regnskab i Excel og opbevarer dine bilag fysisk i ringbind eller mapper, så er du højst sandsynligt pålagt at skulle digitalisere dit regnskab og sørge for digital opbevaring af dine bilag.

Det gælder også for virksomheder, der bruger et system, som ikke lever op til de nuværende eller fremtidige krav.

Krøllede kvitteringer og reoler med ringbind hører snart fortiden til

Den nye bogføringslov stiller nemlig krav om, at alle bilag skal registreres og opbevares digitalt i mindst fem år.

Folketinget har i 2022 vedtaget en ny bogføringslov, der erstatter den tidligere lov fra 1999. De nye krav fra bogføringsloven betyder, at hvis du i dag laver dit regnskab i Excel og opbevarer dine bilag fysisk i ringbind eller mapper, så er du højst sandsynligt pålagt at skulle digitalisere dit regnskab og sørge for digital opbevaring af dine bilag.

Det gælder også for virksomheder, der bruger et system, som ikke lever op til de nuværende eller fremtidige krav.

Hvornår træder bogføringsloven i kraft?

Nedenfor ses en tidslinje over de vigtigste datoer i forbindelse med den nye bogføringslov. Vær dog opmærksom på, at der løbende kommer nye datoer til, og at der kan forekomme ændringer i tidslinjen. Du kan holde dig opdateret på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.  

Få svar på dine spørgsmål

Spørgsmål og svar

Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven opstiller generelle krav og gældende retningslinjer for, hvordan erhvervsdrivende virksomheder og organisationer skal bogføre posteringer ( registreringer af udgifter eller indtægter). 

Hvad er digital bogføring?

Den nye bogføringslov pålægger virksomheder at bogføre digitalt. Men hvad er digital bogføring helt konkret?

Digital bogføring er en måde at bogføre på, hvor du bruger et digitalt bogføringssystem og opbevarer alle bilag elektronisk. Det kan f.eks. gøres ved at scanne bilagene med en mobil-app som zExpense og gemme dem i skyen i modsætning til at bogføre og opbevare bilagene i papirform i massevis af ringbind på kontoret. 

Med andre ord skal dine arbejdsgange være digitale og dit regnskabsmateriale opbevares digitalt.

Hvad siger bogføringsloven om opbevaring af data?

Bogføringsloven siger, at virksomheder skal opbevare deres bogføringsmateriale digitalt i mindst fem år efter det regnskabsår, som det vedrører.

Det gælder både elektroniske og papirbaserede dokumenter. Det er virksomhedens ansvar at sørge for, at bogføringsmaterialet er tilgængeligt og kan genskabes i tilfælde af tab eller skade.

Hvilke krav er der i den nye bogføringslov?

De væsentligste og mest omfattende ændringer i den nye bogføringslov er de nye bestemmelser om krav til digitale bogføringssystemer og krav om digital bogføring.

Kravet om digital bogføring vil blive gennemført over en flerårig periode fra 2023.

Hvad er fordelene ved digital bogføring?

Mindre manuelt arbejde

Du letter en stor del af den administrative
arbejdsbyrde i din virksomhed

Spar op til 70% af jeres tid

Økonomi-afdelingen sparer meget af den tid, de bruger på manuelle opgaver i dag

Minimer risikoen for fejl

Med et digitalt og automatiseret flow mindsker du risikoen for fejl i bilagshåndteringen

Øget tilfreds-hed

En simpel og digital proces øger brugervenligheden og tilfredsheden blandt medarbejderne

Spar penge

Med mindre manuelt arbejde, en mere effektiv proces samt færre fejl er der både tid og penge at spare

Hvad er de vigtigste krav i den nye bogføringslov?

Virksomheder skal bogføre elektronisk og i realtid

Det betyder, at alle transaktioner så vidt muligt skal registreres i virksomhedens bogføringssystem med det samme, de finder sted.

Virksomheder skal opbevare elektroniske bilag i 5 år

Det betyder at alle bilag, der er relevante for virksomhedens
bogføring, skal opbevares elektronisk i 5 år efter
regnskabsårets afslutning.

Virksomheder skal have en revisionspåtegning

Det betyder, at virksomheder skal have en revisionspåtegning
på deres årsregnskab fra en registreret revisor.

Revisionsvirksomheder skal dele ansvaret for
overholdelse af bogføringsloven med de virksomheder, de bogfører for

Det betyder, at revisionsvirksomheder skal sikre, at de virksomheder,
de bogfører for, overholder alle krav i bogføringsloven.

Virksomhederne skal have en godkendt bogføring

Det betyder, at virksomheder skal have en godkendt bogføring, hvis de ønsker at anvende regnskabsmæssige metoder, der ikke er beskrevet i bogføringsloven.

Hvilke nye krav er kommet til i den nye bogføringslov?

Den mest omfattende ændring i bogføringsloven er de nye krav til digital bogføring og digital opbevaring af bilag på en sikker måde i mindst fem år. Der er derudover formuleret en række krav til digitale bogføringssystemer: både til brugere af et digitalt bogføringssystem og til udbyderne af digitale bogføringssystemer. Derudover er revisorerne tildelt et ansvar for at sikre, at alle kravene i loven overholdes for de virksomheder, de bogfører for.

Udvidet definition af Regnskabsmateriale

Definitionen af Regnskabsmateriale er med den nye bogføringslov udvidet til også at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen, samt beskrivelser af virksomhedens bogføringsprocedurer.

Nye regler for kontrol, reaktionsmuligheder og bødestraf

Den nye bogføringslov medfører nye regler om kontrol med bogføringen, og i den forbindelse har Erhvervsstyrelsen indført bestemmelser om generel bogføringskontrol, kontrol med overholdelse af bestemmelserne om krav til digitale bogføringssystemer og krav om digital bogføring.

Det er en stor ændring fra den tidligere lov, hvor der ikke var bestemmelser om kontrol med, at virksomheder overholdt deres bogføringspligt.

Hvis Erhvervsstyrelsen finder, at du overtræder de gældende regler for bogføring – og efter at være blevet gjort opmærksom herpå endnu ikke har rettetr dem, kan de tvangsopløse din virksomhed, eller det kan føre til muligheden for sletning af et digitalt standard bogføringssystem.

Derudover er straffebestemmelserne skærpet med et forhøjet bødeniveau, så omfattende overtrædelser af loven kan resultere i bøder på op til 1,5 millioner kroner.

 

Hvem er pålagt kravene i den nye bogføringslov?

Størstedelen af virksomheder i Danmark er pålagt at digitalisere deres regnskab og bilagsopbevaring.

Hvis din virksomhed imidlertid har en årlig nettoomsætning på 300.000 kr. eller derunder i to år i træk, er du undtaget fra denne forpligtelse.

Virksomheder, der skal indberette årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, skal tidligst bogføre digitalt fra 2024 (forventeligt).

Regnskabspligtige virksomheder med en nettoomsætning over 300.000 kr., der anvender et ikke-registreret bogføringssystem, skal sikre, at deres system overholder kravene fra 2024 (forventeligt).

Virksomheder, der ikke har pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, og som har en årlig nettoomsætning på over 300.000 kroner, skal tidligst bogføre digitalt fra 2026 (forventeligt).

Erhvervsstyrelsen vil fastsætte datoer samt specifikke og tekniske krav til digitale bogføringssystemer i løbet af 2023.

Vær dog opmærksom på, at ovenstående er forventede tidspunkter.

Erhvervsstyrelsen vil fastsætte datoer i løbet af 2023, og du kan altid holde dig orienteret på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Papirløst bogholderi i 2023 med et regnskabssystem og en udgiftsløsning

Der findes mange værktøjer til at hjælpe dig med bogholderi og fakturering. Hvis du ikke allerede arbejder i et regnskabssystem, vil det være et godt sted at begynde. Find et regnskabssystem, der passer til din virksomheds størrelse og behov.

Derudover kan du med en udgiftsløsning som zExpense automatisere alle dine processer i forbindelse med udgiftshåndtering hele vejen fra køb til bogføring. zExpense integrerer med de fleste regnskabssystemer.

Papirløst bogholderi i 2023 med et regnskabssystem og en udgiftsløsning

Der findes mange værktøjer til at hjælpe dig med bogholderi og fakturering. Hvis du ikke allerede arbejder i et regnskabssystem, vil det være et godt sted at begynde. Find et regnskabssystem, der passer til din virksomheds størrelse og behov.

Derudover kan du med en udgiftsløsning som zExpense automatisere alle dine processer i forbindelse med udgiftshåndtering hele vejen fra køb til bogføring. zExpense integrerer med de fleste regnskabssystemer.

Digitaliser bogholderiet: Spar tid og penge

Hvis du endnu ikke har digitaliseret dit regnskab og din bilagshåndtering, eller hvis et eller flere af dine nuværende systemer ikke lever op til de nye krav i bogføringsloven, så er det nu tid til at overveje at skifte system eller investere i nye systemer.

Det er nemlig en god idé at starte søgningen efter et passende program i god tid, inden loven træder i kraft, for at få tid til at lære det at kende.

Med zExpense får du en samlet app- og webløsning til at digitalisere jeres håndtering af udlæg, rejseafregning, kørsel, diæter, tids- og fraværsregistrering og fakturaer, opbevare alle bilag digitalt og få overblik over virksomhedens udgifter og generelle økonomi, så du kan optimere og spare tid og penge.

Guide: Alt du skal vide om

den nye bogføringslov i 2023

Krøllede kvitteringer og reoler med ringbind hører snart til fortiden. Den nye bogføringslov stiller nemlig krav om digitalt bogholderi.

Denne guide giver dig en grundig gennemgang af den nye bogføringslov, hvordan den vil påvirke din virksomhed, og hvad du især skal være opmærksom på.

Integrationer

Se de banker, kreditkort, samt økonomi- og lønsystemer, zExpense integrerer med.

Få en demo

Se hvor nemt og enkelt, det er at bruge zExpense og de forskellige funktioner.

Kontakt os

Er du interesseret i at få mere viden om vores løsninger?

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Send en mail til mail@zebon.dk eller tryk på knappen og udfyld kontaktformularen - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. 72 44 11 90.