Registrer arbejdstid i zTime

zTime: 5 funktioner, der gør registrering af arbejdstid nem og overskuelig

Vi har arbejdet hårdt på at optimere zTime, så løsningen nu indeholder 5 nye funktioner, der gør registreringen af arbejdstid både effektiv, overskuelig og simpel. 

11-timers rapport

48-timers rapport

Fratræk pauser

Masse registrering

Opsæt standard dage

.

Lad os se nærmere på, hvad de forskellige funktioner kan – og hvordan de kan gøre en forskel for dig og dine kollegaer. 

Opsæt standard dage

Opsæt standard arbejdsdage for medarbejdere med faste møde- og sluttider.

Medarbejderne kan i zTime oprette en standard arbejdstid – kaldet en zTime ugeskabelon – for en uge. Det kan f.eks. være 8:00 – 16:00 mandag til torsdag samt 8:00 – 15:30 fredag. Alle fem dage kan sættes til en egen betalt pause på f.eks. 30 min. For de enkelte tidsregistreringstyper defineres det, om denne skal basere sig på ugeskabelonen.

En medarbejder kan altid overskrive den faktiske arbejdstid for en konkret dag, hvis man alligevel har arbejdet anderledes end standarddagen.

Masseregistrering

Gør det overskueligt og effektivt for medarbejdere at lave flere ens tidsregistreringer på én gang.

Med funktionen ”Masseregistrering” kan en medarbejder i zTime app’en registrere sin tid for en hel måned med ned til kun 5 klik.

Medarbejderen vælger f.eks. alle hverdage i en måned som automatisk udfyldes med arbejdstiden, der hentes fra ugeskabelonen (se ovenfor). Er der i forvejen allerede tidsregistreringer for måneden, kan det ses med en farvemarkering på den viste kalender. Er der dage, hvor medarbejderen ikke har arbejdet sin standarddag, kan den konkrete dag fravælges ved masseregistreringen.

Det er med et enkelt tryk også muligt at fravælge en hel uge eller f.eks. alle fredage i en måned, så arbejdstiden ikke er som standardugen. Har medarbejderen ikke oprettet en zTime ugeskabelon, kan alle dage markeres, og det kan angives, at man har arbejdet f.eks. 8:00 – 16:00 alle dage.

Afspil video

11-timers rapport

Før kontrol med om nogle medarbejdere har haft mindre end 11 timers hvile mellem slut og start tid med opsatte 11 timers rapporter.

Via en enkel rapport hjælper zTime dig med at tjekke, om der er medarbejdere, der ikke har haft 11 timers hvile imellem sluttid og starttid på to tidsregistreringsposter. Du afgør selv, hvilke tidsregistreringstyper der skal indgå i 11-timers rapporten – så har du f.eks. en særlig tidsregistreringstype til rejsetid, kan du vælge, at den ikke skal indgå i 11-timers rapporten.

Du vælger en fra og til dato for den periode, som du ønsker at tjekke, hvorefter rapporten vises i Excel, så du kan lave dine egne notater og evt. gemme lokalt.

Afspil video

48-timers rapport

Opsæt 48 timers rapporter og få et overblik over, hvor mange timer medarbejderne arbejder pr. uge i en given periode.

I zTime har vi forberedt en rapport til dig, der viser, om der er medarbejdere, der har – eller er ved – at overskride hviletidsreglen om, at der højst må arbejdes 48 timer pr. uge i en 4 måneders periode. Når vi sætter tidsregistreringstyper op sammen med jer, afgør I selv, hvilke tidsregistreringstyper der skal tælles med i 48-timers rapporten.  48-timers rapporten vises med en farvemarkering af de uger, der er over 48 timer – og den udregner et gennemsnit af de sidste 4 måneders arbejdstid.

Rapporten vises i Excel, så du kan tilføje notater og evt. gemme lokalt.

Afspil video

Fratræk pauser

Opsæt default pauser eller sæt dem op på tidsregistreringstype niveau, så de fratrækkes arbejdstiden.

Det kan angives på de enkelte tidsregistreringstyper, om der er pauser i løbet af arbejdsdagen. Det kan i opsætningen angives, om en medarbejder skal kunne ændre i den angivne pause – eller om den er fast og ikke mulig at ændre. Har I betalt pauser/frokost, behøver der selvfølgelig ikke være angivet en pause på tidsregistreringstypen.

Pauser medregnes ikke i 48 timers rapporten.

Afspil video

GRATIS WEBINAR: SE FUNKTIONERNE I zTIME I PRAKSIS

Webinar: Sådan registrerer du en måneds arbejdstid på 12 sekunder

På vores webinar d. 2. maj kl. 9:30 præsenterer vi de fem funktioner i zTime – og vi gennemgår, hvordan de gør tidsregistreringen både effektiv og overskuelig for alle medarbejdere. 

Tilmeld dig og se blandt andet: 

BEMÆRK: Vi holder flere webinarer om tidsregistrering i zTime – og du kan derfor vælge mellem flere datoer. 

zTime: Et brugervenligt system til tidsregistrering

Få hjælp til at overholde loven om tidsregistrering med zTime

zTime er et modul i zExpense, som du kan tilgå både via app’en og webfunktionen. Det betyder også, at du kan bruge samme opsætning og workflows, som du allerede kender fra zExpense. 

Løsningen hjælper dig med at overholde de nye lovkrav om registrering af arbejdstid – og de nye funktioner gør det nemt og overskueligt for alle medarbejdere at registrere arbejdstid og fravær. 

Gør registrering af arbejdstid nemt med zTime

Er zTime noget for dig?

Tænker du allerede nu, at zTime kan være noget for dig – men vil du gerne se, hvordan løsningen kan sættes op efter dine ønsker og behov? Eller har specifikke spørgsmål?

Så kan en uforpligtende, skræddersyet 30 minutters demo være noget for dig. 

KONTAKT OS

Har du spørgsmål?

Send en mail til mail@zebon.dk eller tryk på knappen og udfyld kontaktformularen – så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. 72 44 11 90.