Folkemødet 2023

ZeBon debatterer på Folkemødet 2023: Spænder ny bogføringslov ben for dansk erhvervsliv?

Vi afholdte en debat på Folkemødet 2023 om den nye bogføringslov. Under debatten blev publikum klogere på, hvilke udfordringer loven skaber for virksomhederne, hvordan virksomhederne får det bedste ud af den nye lov, og hvordan de kommer godt fra start med digitaliseringen.

Den nye bogføringslov kræver digital bogføring og digital opbevaring af bilag. Og de krav skal de første virksomheder allerede opfylde fra 1. juli 2024.

Derfor er digitalisering af bogholderiet i år på agendaen i de fleste danske virksomheder, der enten skal digitalisere fra bunden eller opgradere deres digitale bogføring.

Det er en udfordrende opgave for mange virksomheder at digitalisere bogføringen. Men hvis de når sikkert i mål, følger der en række gevinster med.

Men hvilke implikationer har loven for virksomhederne, og hvordan får virksomhederne udnyttet potentialet i digitaliseringen bedst muligt?

Det var udgangspunktet for den debat, vi afholdte på Folkemødet 2023. Og med et yderst kompetent debatpanel på scenen, kom mange interessante synspunkter frem.

Debatpanelet bestod af Frederikke Rosendal Egede Saabye fra Dansk Erhverv, Jesper Præst Olsen fra Foreningen Danske Revisorer og Andreas Kofoed Sørensen, iværksætter og Co-founder af Birdie.

Forandring er svært
Hos Dansk Erhverv har de fulgt tilblivelsen af den nye lov tæt og vejledt de danske virksomheder: ”Ny lovgivning og nye systemer vil altid betyde nye procedurer i en virksomhed. Virksomhederne vil skulle ændre sig. Men det er ikke nødvendigvis dårligt. Det skaber automatisering og på sigt besparelser i virksomheden. Men forandring er svært,” siger Frederikke Rosendal Egede Saabye fra Dansk Erhverv.

Jesper Præst Olsen mener, at den grænse på årlig omsætning der er sat for, hvornår en virksomhed skal digitalisere bogholderiet, er sat for lavt: ”Den grænse, der er sat på 300.000 skal være højere. Vi har i Foreningen Danske Revisorer lagt op til, at grænsen skal være en million, fordi der er rigtig mange små virksomheder, hvor de her digitaliseringskrav simpelthen bliver for dyre at implementere.”

Loven skal gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark
Den nye bogføringslov med krav om digitalisering er ifølge Frederikke Rosendal Egede Saabye sat i verden for blandt andet at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark:

”Loven er den første lille brik i et meget stort digitaliseringsprojekt, som regeringen har gang i, hvor målet er at opnå automatisk erhvervs-rapportering – altså at du kan automatisere alle indberetninger til det offentlige. Og det må alt andet lige være en besparelse for virksomhederne.

Der er helt sikkert en økonomisk byrde i starten med at opbygge nye processer, men jeg er af den klare overbevisning, at det kommer tifoldigt tilbage.”

Forhåbningen fra Dansk Erhverv er, at når virksomhederne træder på den digitale speeder, så får vi mere effektive og produktive virksomheder, som har tid til at holde fokus på det, der er deres kerneforretning.

”Det er de færreste, der starter en virksomhed for at bogføre,” lyder det fra Frederikke Rosendal Egede Saabye.

Fødes nye virksomheder digitale i dag?
Som ny iværksætter i dag bliver man ifølge Andreas Kofoed Sørensen født ind i den digitale verden.

De redskaber, de bruger hos Birdie, er derfor mere eller mindre en selvfølge: ”Det er bare sådan, man gør. Man implementerer de systemer, som andre lignende virksomheder er glade for og bruger.

I en ny virksomhed har man nemlig knappe ressourcer og tid, så derfor er det godt med tidsbesparende systemer”.

Kom godt fra start med digitaliseringen
Ifølge panelet er digitalisering af bogholderiet lig med konkurrencedygtighed, effektivisering og på sigt store penge- og tidsbesparelser. Men skal I høste de fordele, så kræver det, at virksomhederne kommer godt fra start med digitaliseringen.

”Det gælder om at teame op med en ekspert, der kan hjælpe med at vælge de rigtige systemer,” siger Jesper Præst Olsen, som mener, at det gælder om at se på processerne og arbejdsgangene og alt det rundt om løsningerne, så virksomhederne får valgt de helt rigtige systemer til deres behov.

Selvom loven i starten skaber udfordringer i højere grad end besparelser, så er den alligevel et kærligt skub mod digitalisering og dermed konkurrencedygtighed.

Der kan gå flere år, før besparelserne vil vise sig på bundlinjen, men alt i alt er digitaliseringen på sigt lig med effektivisering og besparelser.

Rådende fra debatpanelet lyder, at virksomhedsejere skal hive fat i deres revisor eller bogholder, række ud i deres netværk for gode erfaringer og kontakte udbyderne af de systemer, de bruger eller ønsker at bruge og få råd og vejledning herigennem.